Politika kakovosti

Politika kakovosti

Sistem politike kakovosti je organiziran in certificiran v skladu s standardom ISO-9001:2015. Organiziranost podjetja je določena s poslovnikom, s tem da vodenje kakovosti obsega vse nivoje poslovanja - razvoj, proizvodnjo, nabavo in prodajo.

 

V podjetju TRIVAL ANTENE od ustanovitve leta 1993 nadaljujemo tradicijo razvoja in proizvodnje anten, antenskih stebrov in pribora za profesionalne namene, predvsem za vojaško uporabo. Glede na to je bila kvaliteta proizvodov in izpolnjevanje vojaških standardov vedno prioritetna naloga.

 

Glede na to, da podjetje več kot 90% proizvodov izvaža, je s tem stalno soočeno z visokimi zahtevami po kvaliteti proizvodov, ki se ob zaostreni konkurenci nenehno višajo. Da bi zadostili vsem tem zahtevam, se je vodstvo odločilo za vzpostavitev sistema vodenja celovite kakovosti po sistemu ISO 9001:2008. Vzpostavljen in dokumentiran sistem kakovosti pomeni dobro osnovo za stalno izboljševanje kakovosti razvoja, proizvodnje, povečevanje produktivnosti in zmanjševanje stroškov poslovanja ob hkratnem zadovoljevanju vseh zahtev in pričakovanj kupca, hkrati pa s tem sistemom vodenja kakovosti dajemo kupcem dodaten signal, da si prizadevamo za nenehno izboljšavo kvalitete proizvodov.

 

Z vpeljavo sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 želimo v podjetju narediti korak naprej od usmeritve v kvaliteto samega proizvoda v celovit sistem, ki vključuje celoten poslovni proces vključno s postopkom sprejema naročila, razvoja, nabave, pa vse do ustreznih poprodajnih aktivnosti.

 

V letu 2016 smo sistem vodenja kakovosti nadgradili po standardu ISO-9001:2015, ki dosedanji sistem vodenja kakovosti ISO-9001:2008 nadgrajuje s tem, da postavlja v ospredje celovito uspešnost organizacije z opredelitvijo njenega konteksta v širšem družbenem smislu, hkrati s poglobljeno oceno prednosti, slabosti, izzivi in tveganji v poslovanju same organizacije. 

 

 

 

Kontaktirajte nas

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska cesta 25, 1234 Menges, SLOVENIA, EU
TEL: +386-1-8314-396, FAX: +386-1-8313-377, EMAIL: info@trivalantene.si

Več kontaktov